Pentatonisk bluesskala

I en pentatonisk bluesskala finns en ytterligare not till den vanliga pentatoniska skalan. Den här skalan är så klart idealisk för blues.

Bluesskala

Om vi lägger till ytterligare toner till den pentatoniska skalan får vi en bluesskala. Beroende på att bluesen tillkom som en blandning av olika musikinfluensen finns det ingen riktig bra musikteoretisk förklaring kring denna skala. Men det viktigaste är förstås hur det låter när du använder den.

Pentatonisk bluesskala i G moll

rot = roten i skalan
blue note = kromatisk ton
not = övriga toner som ingår i skalan

Pentatonisk bluesskala i G moll diagram på greppbräda

Om du i stället vill spela en bluesskala i A-moll startar du med roten på femte bandet (sjätte strängen). Se tonernas placering för vidare referens.

Bluesskalan med samtliga positioner

Det råkar dock inte vara så att denna skala – och det gäller för övrigt alla skalor – bara kan spelas på en begränsad del av gitarren. Skalorna "fortsätter" och så att säga upprepas över hela greppbrädan. Att lära sig den ovanstående formationen är första steget, men för att verkligen kunna improvisera och skapa licks bör du kunna röra dig obegränsat över hela greppbrädan. Nedanstående diagram visar samtliga positioner över tolv band (just detta diagram gäller G, men du kan använda samma mall för alla tonarter genom att förflytta alla positionerna till vänster eller höger):

Bluesskalan hela greppbrädan

Ett tips är att du försöker lära dig några delar av ovanstående positioner åt gången för att slutligen memorera alla. Du kommer allt eftersom att märka ett visst mönster som upprepar sig och detta underlättar för dig då du memorerar positionerna.

Lär dig position för position

Om du tycker det är svårt att visualisera hela greppbrädan kan du i stället börja med att fokusera på olika positioner.

1a position:

pentatonisk blues-skala första position

2a position:

pentatonisk blues-skala andra positio

3e position:

pentatonisk blues-skala tredje positio

4e position:

pentatonisk blues-skala fjärde positio

5e position:

pentatonisk blues-skala femte positio

Försök att lära dig samtliga positioner samt förhållandet mellan dem.

Pentatoniska bluesskalor i moll
C: C, Eb, F, F#, G, Bb
D: D, F, G, G#, A, C
E: E, G, A, A#, B, D
F: F, Gb, Bb, B, C, Eb
G: G, Bb, C, C#, D, F#
A: A, C, D, D#, E, G
B: B, D, E, F, F#, A

Skalsteg: 1, b3, 4, b5, 5, b7
Halva tonsteg: 3 - 2 - 1 - 1 - 3 - 2

Det är liten skillnad mellan pentatonisk bluesskala i moll och dur. Egentligen är allt som händer att roten förflyttas när det gäller att memorera toner. Bluesskalan i dur låter även något mer country än dito mollskala.

Relativa pentatoniska bluesskalor kan användas tillsammans vid till exempel solon, till exempel i olika fraser eller delar samt kombineras i viss utsträckning.

<< Skalor