Harmonisk mollskala

Harmonisk mollskala är en av tre olika mollskalor. De andra två är ren mollskala och melodisk mollskala. Ljudet kan karaktäriseras av en känsla av musik från Mellanöstern.

Harmonisk mollskala

Harmonisk mollskala (på engelska: harmonic minor) skiljer sig från den rena mollskalan genom att den sjunde tonen i skalan inte längre är sänkt ett halvt tonsteg utan spelas på samma sätt som i en durskala.

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

Skala i A-moll

am-skala  diagram på greppbräda

Om du i stället vill spela en skala i B-moll startar du med roten på sjunde bandet i stället för femte. Se diagrammet tonernas placering på en gitarr för mer information.

Skalor i harmonisk moll
A moll: A, B, C, D, E, F, G#
B moll: B, C#, E, F#, G, A#
C moll: C, D, Eb, F, G, Ab, B
D moll: D, E, F, G, A, Bb, C#
E moll: E, F#, G, A, B, C, D#
F moll: F, G, Ab, Bb, C, Db, E
G moll: G, A, Bb, C, D, Eb, F#

Skalsteg: 1, 2, b3, 4, 5, b6, 7
Halva tonsteg: 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1