Källförteckning

En del av innehållet på denna sida står i tacksamhetsskuld till diverse böcker, videor och internetsidor. Några av de viktigaste källorna finns redovisade nedan.

Böcker

Blues Guitar Rules - Peter Fisher

Rock Guitar Secrets - Peter Fisher

Masters of Rhythm Guitar - Joachim Vogel

Chords for Jazz Guitar - Charlton Johnson

Play It Loud: An Epic History of the Style, Sound, and Revolution of the Electric Guitar - Brad Tolinski & Alan Di Perna

Media

Learn & Master Fingerstyle Guitar (DVD) - Steve Krenz

Learn to Play Flamenco Guitar (DVD) - Aaron Gilmartin

Internetsidor

Premier Guitar - www.premierguitar.com

Acoustic Guitar - www.acousticguitar.com

Jam Play - www.jamplay.com

Guitar Chord - www.guitar-chord.org

Jazz Guitar - www.jazzguitar.be

GuitarScale - www.guitarscale.org

Gibson (blog) - www.gibson.com

Sidans besökare

Ibland hör besökare på sidan av sig med bra synpunkter på innehållet så tack även till er!

Detta är endast ett urval av källor som gällt vid faktainsamlingen. Stora delar av innehållet har tillkommit på självständig väg alternativt via muntliga källor och kan inte hittas i läroböcker eller på andra internetsidor.