Bas och diskant

Bas och diskant är termer för låga och höga tonomfång. Det går också att likna bas vid mörka ljud och diskant vid ljusa ljud.

Bas

Inom musik pratar man ibland om bastoner. På ett piano frambringas dessa av tangenterna på den vänstra delen av klaviaturen medan bastonerna på en gitarr spelas dels, på de tjocka strängarna, dels på de låga banden.

Allra mest basljud på en gitarr frambringas genom att spela på den låga E-strängen (den tjockaste strängen) utan att pressa ned den. Det går att få ett än lägre basljud genom att ”stämma ned” strängen till en D- eller C-ton. Det finns dessutom en speciell instrumenttyp som kallas barytongitarr på vilken den tjockaste strängen stäms som en B-ton.

När det gäller ackord är den första tonen som utgör samklangen dess baston. Bastonen är i normalfallet också grundtonen i ackordet och är den ton som spelas på den tjockaste av de strängar som ingår i ackordet.

Basens frekvensomfång ligger mellan 60 och 250 Hz.

Diskant

Diskant är alltså motsatsen till bas. På pianots klaviatur är tonerna med mest diskant de längst till höger. På gitarren spelas diskanta toner på de tunnaste strängarna och än mer diskant frambringas genom att de spelas på höga band. Allra mest diskant fås därför genom att spela på högsta bandets lägsta sträng.

Kontrasten är stor mellan tunga powerackord på låga band och solon på höga band. För att få riktigt rent och ljust ljud som är typiskt för det sound som finns i många rocksolon ska du alltså spela på höga band och främst på de tunna strängarna. Vissa använder dessutom effektpedaler – kan heta något i stil med ”Treble Booster” – för att få det önskade ljudet.

Diskantens frekvensomfång ligger mellan 2,5 och 20 Hz.

Middle

På många gitarrförstärkare finns det rattar för "bass" (bas) och "treble" (diskant), men också "middle". Som säkert redan framgår av ordet är middle (mitt på svenska) tonomfånget mellan bas och diskant.

Equalizer (EQ)

Equalizer (eller det mindre vanliga equalisation på svenska) används för att beskriva ett helt tonomfång som inkluderar bas, mitt och diskant samt ofta flera mindre mellannivåer.

Ofta är frekvensomfång utsatta och det som behövs kännas till är att bas och diskant är till vänster respektive höger.