Equalitzer (EQ)

Gitarren är ett svårt instrument att sampla (dvs. emulera den digitalt). Eftersom gitarrinstrumentet ger ifrån sig ett väldigt komplext på grund av omständigheter som ljudet från strängar vid förflyttningar, kraften med vilken en sträng slås an, attacken i ett ackordspel för att nämna några saker. Sedan försvinner förstås en del av karaktären från en vis spelstil, det som är unikt för en viss gitarrist.

Översikt över program

Equalitzer eller equaliser kan på svenska översättas till utjämnare, men när det gäller ljud är den svenska termen som används frekvensgång och då handlar det om förhållandet mellan olika frekvenser.

Equalitzer (som ofta förkortas EQ) består av ett antal lägen där styrkan på signalen kan justeras. På en förstärkare eller stereoanläggning kan det finnas reglage eller inställningsmöjligheter för dessa. Det går till exempel att höja/sänka basen eller höja/sänka diskanten.

En vanlig indelning i de olika områdena på equalitzern är bas, mellanregister och diskant (på engelska bass, middle och treble alternativt low, middle och high). Detta kan eventuellt utökas till djupbas, bas, lågt mellanregister, mellanregister, högt mellanregister och diskant. Basen finns på vänstra sidan och diskanten på högra.

En equalitzer eller frekvensgång återges ofta grafiskt och det kan se ut som i dessa exempel:

Equalitzers med olika inställningar

EQ-kurvan till vänster har en topp i mellanregistret. Den i mitten har låg signal i mellanregistret medan den har något högre bas och högst signal för diskanten. Kurvan till höger har en topp i djupbasen. De siffror som syns till vänster är decibel (db) och de siffror som syns överst är hertz. Värdena kan ändras med de så kallade glidkontrollerna (faders).

De EQ-kurvor som syns i bilderna har sju band, men detta kan skifta och det finns avancerade equalitzers med upp till 30 band eller ännu fler. Därtill finns så kallade parametriska equalizers med ytterligare möjligheter att modifiera ljudet inom mindre frekvensomfång.

High-pass och low-pass filter

Dessa filter innebär att antingen signaler på höga eller låga frekvenser passerar genom filtret medan de motsatta försvagas. Det vill säga ett high-pass filter låter ljud med hög diskant passera men försvagar basljud. Ett low-pass filter gör det motsatta.

Förutom high-pass och low-pass filter kan det också finnas andra inbyggda EQ-filter.

Kompressor

Med en kompressor (eller compressor på engelska) menas att EQ-kurvan har jämnats till, de lägsta och högsta värdena trycks ihop för att skapa ett mer balanserat ljud.