F sus ackord

Fsus4 (detsamma som när bara Fsus är utskrivet) och Fsus2 avviker båda med en ton från F dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Fsus4


Fsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den fjärde strängen spelas på tredje i stället för på andra bandet. För Fsus4 gäller därigenom att en ton ändras från A till Bb kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), ringfinger (3e bandet, 4e strängen) och lillfinger (3e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med Fsus4-ackordet:

1. Dm F Fsus4 C

Fsus2

Fsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den fjärde strängen spelas på öppen sträng i stället för på andra bandet. För Fsus4 gäller därigenom att en ton ändras från A till G kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Fsus2-ackordet:

1. F Fsus2 F Fsus4 F Fsus2 F