Läsa tabulatur

Tabulatur (även kallat tablatur eller tab) är ett system för notskrift och används ofta för gitarr. Det är mycket enkelt att läsa av tabulaturer och med dessa kan du lära dig hur du spelar låtar, solon eller riff utan en närvarande gitarrlärare.

Exempel på tabulatur

En tabulator kan antingen skrivas "för hand" eller med hjälp av ett specifikt program konstruerat för ändamålet. Låt oss först se hur en tabulatur kan se ut i dessa två varianter:

enkel tabulatur    tabulatur gjord i program

En tabulatur består av linjer och siffror (plus en del ytterligare symboler som vi strax kommer in på). Det är inte svårare än att de sex linjerna representerar gitarrens sex strängar och att siffrorna talar om vilket band du ska pressa ner strängen på. Står det 0 (noll) betyder det att strängen ska spelas öppen, står det 1 ska strängen spelas på första bandet och så vidare. Dessutom kan det ibland visas ackordbeteckningar och andra noteringar över och under själva tabulaturen.

Vad du kan utläsa från tabulaturen ovan är att tre öppna ackord i ordningen C - G - C ska spelas med ett slag vardera. En tabulatur läses alltid från vänster till höger.

I första exemplet spelades flera strängar samtidigt, det kan också se ut som i följande exempel:

tabulatur arpeggio

Här spelas ackordet C i stället uppbrutet och tabulaturen visar detta ton för ton.

Symboler i tabulaturens notation

Genom vad du just lärt dig kan du nu börja spela gitarr efter tabulatur. Du kommer dock stöta på en del andra symboler och dessa kan vara bra att känna till.

Bend
Bends skrivs enligt följande i tabulatur ("full" betyder att du böjer tonen ett helt tonsteg uppåt). Det kan även stå 1/4 (en liten bend).

tabulatur bend

Ibland kan du stöta på något i still med 12 (12) (12) (12) 12 i en tabulatur. Det kan ses som bends i förening, det vill säga en utdragen bend där du drar och släpper ned strängen om vartannat, men spelar inte på strängen när parentes är utsatt.

Vibrato
Den vågade linjen betyder att du ska hålla ut tonen i form av ett vibrato. Detta skrivs ibland också med ett "V" ovanför tabulaturen.

tabulatur vibrato

Hammer on
Hammer on skrivs genom en båge till tonen du ska göra din hammer on på. Kan även skrivas med ett "H".

tabulatur hammer on

Pull off
Pull off liknar hammer on - genom siffrorna kan du dock förstå att det är en pull off som avses. Kan även skrivas med ett "P".

tabulatur pull off

Palm muting
Palm muting i en tabulatur anges med "P.M." och de streck som följer visar hur länge du ska spela med palm muting.

tabulatur palm muting

Tremolo
Tremolo i en tabulatur anges med symbolen som visas nedan i form av tre diagonala linjer.

tabulatur tremlolo

Repetera takt
Symblen nedan (två prickar och ett snedstreck emellan) kan stå ensam mellan två taktstreck och indikerar att föregående takt ska upprepas. Ibland kan även stå streck användas mellan prickarna, vilket indikerar att två takter i rad ska upprepas. Det är dock vanligare att symbolen nedan visas på två takter i rad.

tabulatur repetera en takt

Övriga tecken
x - mute (dämpa tonen)
/ - slide
T - tap
tr - trill
() - ghost note (spöknot)
A.H. - artificial harmonics
N.H. - natural harmonics
P.H. - pinch harmonics
w/bar - whammy bar (svängarm)
w/dist - with dist (dvs. använd distortion effekt)

Detta var en genomgång i hur du läser tabulaturer samt en översikt över symboler du kan tänkas stöta på när du spelar gitarr efter tabulatur.

Här hittar du tabs till diverse låtar.