Ackordtabell

Ackord är musikaliskt sett en samklang mellan flera toner. För att beskriva det mera konkret är det summan av flera toner – eller strängar från ett gitarrperspektiv – som spelas samtidigt. En gitarr är perfekt i det avseendet att du lätt kan spela en låt så fort du lärt dig ett antal ackord.

Lär dig över hundra ackord

Du läser av denna ackordtabell på följande vis. Överst finns ackordbeteckningarna: C betyder att ackordet är C-dur och Cm betyder att ackordet är C-moll. Under namnen anges på vilka band fingrarna ska placeras. Ett "X" betyder att strängen inte ska spelas. Till sist finns ackordgreppet utmärkt med prickar, det vill säga var du ska placera dina fingrar. Under tabellen hittar du hänvisningar till fler ackordgrupper och mer instruktioner.

Klicka på ett ackord för mer information, ackordföljder och alternativa grepp ...

C

c

Cm

cm

Cm7

cm7

C7

c7

E

e

Em

em

Em7

em7

E7

e7

F

f

Fm

fm

Fm7

fm7

F7

f7

G

g

Gm

gm

Gm7

gm7

G7

g7

A

a

Am

am

Am7

am7

A7

a7

B

b

Bm

bm

Bm7

bm7

B7

b7

Tabellen ovan visar de vanligaste ackorden, men det finns många fler. Kanske saknar du dessa ackord:

C# / Db | D# / Eb | F# / Gb | G# / Ab | A# / Bb

Eller dessa:

C5 | C#5 / Db5 | D5 | D#5 / Eb5 | E5 | F5 | F#5 / Gb5 | G5 | G#5 / Ab5 | A5 | A#5 / Bb5 | B5

förklaring av ett ackorddiagramHur du läser ackorddiagram
Guider
Bilden som talar om hur ett ackord ska spelas är inte särskild svår att dechiffrera, men är du ovan med dessa kan du läsa mer om hur du ska ta till dig all information som ges i diagrammen i denna guide.

Fler kategorier och tips

Du hittar fler kategorier av ackord genom att klicka på någon av följande länkar:

Letar du efter ytterligare ackord?

Kortfattat om ackordens uppbyggnad

Kategorierna i ackordtabellen (C), (C)m, (C)m7, (C)7, (C)maj7 och (C)sus är bland de vanligaste gitarrackorden. Det viktigaste är att lära sig de primära dur- och mollackorden, såsom C och Cm. Står det C6, C7, Cmaj7 eller C9 går det ändå bra att använda ett vanligt C-ackord. Vad du trots allt missar är en klangfärg som kanske skapar en viss atmosfär i låten och därför vill du förmodligen med tiden också spela exempelvis C7 i stället för bara C när detta är angivet.

Skillnaden mellan ackorden C och Cm är att tersen har sänkts ett steg från tonen E till Eb. När man spelar ackordet C7 har en liten septima, Bb, lagts till. I ackordtabellen finns slutligen sus-ackord. I ett Csus avlägsnas tersen, E, för att ersättas med en kvart, F.

Det är inte alltid nödvändigt att ha koll på teorin, men det kan underlätta ifall du glömmer ett ackords fingergrepp om du då vet hur det är uppbyggt.

Om du nybörjare kan du ha nytta av att läsa om hur du gör ackordbyten.