Skalor

Vad är en skala? Det går att besvara frågan på ett tekniskt sätt och ett mera "berikande" vis. För att att åstadkomma det andra behövs först en kortare teoretisk förklaring: en skala är en samling toner som av en viss musikteoretisk anledning har grupperats ihop. Vad som är nyttan att känna till detta bortom teoretisk vetgirighet är att du lättare kan orientera dig bland toner och ha en grund att stå på vid improvisation. Toner som tillhör samma skala låter nämligen alltid bra tillsammans.

Genomgång av gitarrskalor

Vi ska nu gå igenom de vanligaste och mest användbara skalorna för gitarr. Dur- och mollskalor är bra att känna till och särskilt durskalan är viktig att känna till. Den pentatoniska skalan används frekvent i pop och rock och denna kommer du förmodligen använda en hel del, särskilt om du spelar solon. Därutöver ska vi titta på "bluesskalan" och en skala för spansk gitarrmusik. Till höger i menyn kan du välja bland olika gitarrskalor.

Tonernas placering på en gitarr

Det första du bör lära dig är var du hittar varje ton på gitarrens greppbräda. Längst till vänster på bilden nedan ser du vilka toner de öppna strängarna ger och sedan visas tonerna på band 1-12. Även de tomma platserna har så klart toner även att dessa är inte utskrivna här, mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare.

greppbräda
Tonernas position på en gitarr

Flyttbara skalor

Det finns massvis av skalor och en viss svårighet med att börja lära sig använda skalor i sitt gitarrspelande är att det krävs en ansenlig insats i memorering. Men det finns genvägar. För att effektivt lära dig gitarrskalor kan du strukturera upp olika grupper och du upptäcker att det egentligen bara handlar om samma intervaller fast med olika startpunkter. Du kan använda samma "box" som du flyttar omkring beroende på vilken skala du vill spela.

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

Gitarrskala i C-dur

c-skala

Tonerna som ingår i skalan C är: C, D, E, F, G, A, B. Som du märker finns fler än sju toner markerade i diagrammet, detta för att utnyttja hela greppbrädans bred. Genom att dela in skalans omfång på detta sätt (brukar kallas "boxar") kan du på ett smidigt sätt spela dig genom skalan med fyra fingrar och med minsta möjliga förflyttning av handen i horisontal riktning.

Om du i stället vill spela en skala i D-dur startar du med roten på femte bandet, A-strängen. (Se diagrammet ovan med tonernas placering och du förstår hur det hänger ihop.)

Gitarrskala i G-dur

g-skala

Du kan spela G-skalan med utgångspunkt från A-strängen, tionde bandet med samma grepp som i diagrammet för C-dur, men det är vanligare med grundpositionen som ovan. Det är inte för att krångla till det utan då det har praktiska förtjänster, vilka generellt handlar om att minska förflyttningarna längs gitarrens hals.

Om du i stället vill spela en skala i A-dur startar du med roten på femte bandet, E-strängen.

Utöver de positioner som visats finns ytterligare boxar för skalor över hela greppbrädan beroende på var roten i skalan är belägen.

Se även Övningar med durskalor.

Skalor i dur - översikt
C dur: C, D, E, F, G, A, B, C
D dur: D, E, F#, G, A, B, C#, D
E dur: E, F#, G#, A, B, C#, D#, E
F dur: F, G, A, Bb, C, D, E, F
G dur: G, A, B, C, D, E, F#, G
A dur: A, B, C#, D, E, F#, G#, A
B dur: B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B

Intervall: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Halva tonsteg: 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1