Skalor

Vad är en skala? Det går att besvara frågan behövs först en kortare teoretisk förklaring: en skala är en samling toner som av en viss musikteoretisk anledning har grupperats ihop. Vad som är nyttan att känna till detta bortom teoretisk vetgirighet är att du lättare kan orientera dig bland toner och ha en grund att stå på vid improvisation. Toner som tillhör samma skala låter nämligen alltid bra tillsammans.

Genomgång av gitarrskalor

Vi ska nu gå igenom de vanligaste och mest användbara skalorna för gitarr. Dur- och mollskalor är bra att känna till och särskilt durskalan är viktig. Den pentatoniska skalan används frekvent i pop och rock och denna kommer du förmodligen använda en hel del, särskilt om du spelar solon. Därutöver ska vi titta på "bluesskalan" och en skala för spansk gitarrmusik. Till höger (eller längst ned om du ser sidan i en mobil) i menyn kan du välja bland olika gitarrskalor.

Tonernas placering på en gitarr

Det första du bör lära dig är var du hittar varje ton på gitarrens greppbräda. Längst till vänster på bilden nedan ser du vilka toner de öppna strängarna ger och sedan visas tonerna på band 1–12. Även de tomma platserna har så klart toner även att dessa är inte utskrivna, mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare.

greppbräda med toner
Tonernas positioner på en gitarr.

Flyttbara skalor

Det finns massvis av skalor och en viss svårighet med att börja lära sig använda skalor i sitt gitarrspelande är att det krävs en ansenlig insats i memorering. Men det finns genvägar. För att effektivt lära dig gitarrskalor kan du strukturera upp olika grupper och du upptäcker att det egentligen bara handlar om samma intervaller fast med olika startpunkter.

symbol för ton som är rot = roten i skalan
symbol för ton = övriga toner som ingår i skalan

Gitarrskala i C-dur

c-skala diagram på greppbräda

Tonerna som ingår i skalan C är: C, D, E, F, G, A, B. Som du märker finns fler än sju toner markerade i diagrammet, detta för att utnyttja hela greppbrädans bred. Genom att dela in skalans omfång på detta sätt (brukar kallas "boxar") kan du på ett smidigt sätt spela dig genom skalan med fyra fingrar och med minsta möjliga förflyttning av handen i horisontal riktning.

Om du i stället vill spela en skala i D-dur startar du med roten på femte bandet, A-strängen. (Se diagrammet ovan med tonernas placering och du förstår hur det hänger ihop.)

Gitarrskala i G-dur

g-skala diagram på greppbräda

Du kan spela G-skalan med utgångspunkt från A-strängen, tionde bandet med samma grepp som i diagrammet för C-dur, men det är vanligare med grundpositionen som ovan. Det är inte för att krångla till det utan då det har praktiska förtjänster, vilka generellt handlar om att minska förflyttningarna längs gitarrens hals.

Om du i stället vill spela en skala i A-dur startar du med roten på femte bandet, E-strängen.

Se även Övningar med durskalor.

Skalan med samtliga positioner

Utöver de positioner som visats finns ytterligare toner som tillhör en specifik skala som sträcker sig över hela greppbrädan. På bilden nedan ser du C-skalan över 12 band och samma mönster upprepas sedan från band 13–24. Just denna bilden visar skalan i C, men du kan använda samma intervaller för alla durskalor genom att flytta dem och uppåt och nedåt.

Durskalan hela greppbrädan

Att lära sig skalan över hela greppbrädan tar förstås lite tid, men genom att uppmärksamma återkommande mönster i hur tonerna förhåller sig till varandra kan du lära dig detta relativt snabbt. Ett tips är att börja memorerar några delar i taget och sedan utöka. Notera också att du när det gäller C-skalan även kan spela på alla de öppna strängarna.

Skalor i dur - översikt
C dur: C, D, E, F, G, A, B, C
D dur: D, E, F#, G, A, B, C#, D
E dur: E, F#, G#, A, B, C#, D#, E
F dur: F, G, A, Bb, C, D, E, F
G dur: G, A, B, C, D, E, F#, G
A dur: A, B, C#, D, E, F#, G#, A
B dur: B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B

Intervall: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Halva tonsteg: 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1

annons