Blues

Denna sektion tar upp olika stilar som som förekommer i musiken. Den första lektionen handlar om blues, se även country | jazz | reggae | spansk musik.

Blues på gitarr - flyttbara ackord

I nybörjarkursen tittade vi på grunderna för 12 bar blues, under denna lektion lärde vi oss att bluesen utgår från tre ackord (I, IV och V). Denna gång ska vi titta på ett ytterligare att närma sig musikstilen blues på gitarr. I stället för att använda de öppna ackorden C, F7 och G7 finns möjligheten att spela dessa ackord fast med flyttbara ackord.

ackord diagram
Flyttbart ackordgrepp

Ackordet du ser ovan kan flyttas över hela gitarrens hals. Notera att du inte spelar på de öppna strängarna. Fördelen med att spela med detta ackord är att du kan hitta melodier lättare och exempelvis använda effekter som kromatiska övergångar när du byter ackord samt slide från ett ackord till ett annat. Det är också enkelt att komma ihåg.

Om vi vill spela blues i C ihop mef F7 och G7 med dessa flyttbara ackord gäller följande positioner.

ackorddiagram blues

Siffrorna vänster om ackordbilderna talar om vilket band ackordet ska spelas ifrån. Det bästa är att du kan byta tonart till D genom att bara flytta två band uppåt, alltså spela från band 3, 8 respektive 10.

En spelsekvens du kan använda är:

tab

Blueslicks

En annan ingrediens i bluesen är licks. Här är två stycken:

tab blueslick 1

tab blueslick 2

Ett sätt att komma på egna blueslicks är att använda denna bluesskala.