G sus ackord

Gsus4 (detsamma som när bara Gsus är utskrivet) och Gsus2 avviker båda med en ton från G dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Gsus4


Gsus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Skillnaden mot durackordet är att den andra strängen inte ska spelas och att en c-ton tillkommer på femte bandet. För Fsus4 gäller därigenom att två B-toner ändras till en C-ton kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), ringfinger (3e bandet, 1a strängen) och lillfinger (3e bandet, 6e strängen).

Förslag på ackordföljder med Gsus4-ackordet:

1. G Gus4 G C D G

Gsus2

Gsus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Gsus2 fungerar bäst med det alternativa G-ackordet (320033), men spelas inte särskilt ofta som öppet ackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är ringfinger (3a bandet, 5e strängen) och lillfinger (3e bandet, 6e strängen).

Förslag på ackordföljder med Gsus2-ackordet:

1. G/B Gsus2 Cadd9 D