E sus ackord

Esus4 (detsamma som när bara Esus är utskrivet) och Esus2 avviker båda med en ton från E dur. Nedan visas diagram för dessa båda ackord.

Esus4


Esus4 ackorddiagram

Alla sus4-ackord:
Csus4Dsus4Esus4Fsus4Gsus4Asus4Bsus4

Hur ackordet spelas

Enda skillnaden mot durackordet är att den fjärde strängen spelas på andra i stället för på första bandet. För Esus4 gäller därigenom att en ton ändras från G# till A kontra det vanliga dur-ackordet.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är långfinger (2a bandet, 2a strängen) och ringfinger (2a bandet, 4e strängen) och lillfinger (2a bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med Esus4-ackordet:

1. E Esus4 A Asus4 D Dsus4

Esus2

Esus2 ackorddiagram

Alla sus2-ackord:
Csus2Dsus2Esus2Fsus2Gsus2Asus2Bsus2

Hur ackordet spelas

Esus2 är ett av de sus-ackord där det kräver en stor förändring i greppet från det relevanta durackordet och spelas därför inte särskilt ofta som öppet ackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet), ringfinger (4e bandet, 4e strängen) och lillfinger (4e bandet, 4e strängen).

Förslag på ackordföljder med Esus2-ackordet:

1. C5 Esus2 Aadd9