Blues

Introduktion i blues för gitarr. Ackord, licks, skalor och gitarrtyper.

Blues på gitarr - flyttbara ackord

Bluesen utgår från tre ackord (I, IV och V). Denna gång ska vi titta på ett ytterligare att närma sig musikstilen blues på gitarr. I stället för att använda de öppna ackorden C, F7 och G7 finns möjligheten att spela dessa ackord fast med flyttbara ackord.

ackord diagram
Flyttbart ackordgrepp.

Ackordet du ser ovan kan flyttas över hela gitarrens hals. Notera att du inte spelar på de öppna strängarna. Fördelen med att spela med detta ackord är att du kan hitta melodier lättare och exempelvis använda effekter som kromatiska övergångar när du byter ackord samt slide från ett ackord till ett annat. Det är också enkelt att komma ihåg.

Om vi vill spela blues i C där ackorden C7, F7 och G7 ingår som flyttbara ackord gäller följande positioner.

ackorddiagram blues

Siffrorna vänster om ackordbilderna talar om vilket band ackordet ska spelas ifrån. Det bästa är att du kan byta tonart till D genom att bara flytta två band uppåt, alltså spela från band 3, 8 respektive 10.

En spelsekvens du kan använda är:

tab

Blueslicks

En annan ingrediens i bluesen är licks. Här är två stycken:

tab blueslick 1

tab blueslick 2

Ett sätt att komma på egna blueslicks är att använda bluesskalan.

Skalor

Det bästa sättet att komma på egna licks är som sagt att använda skalor som utgångspunkt. Här är en skala som används frekvent inom blues:

Pentatonisk bluesskala i G moll

Den är flyttbar, vilket betyder att du kan använda samma positioner över hela greppbrädan. Den skala som illustreras på bilden har G som grundton (de röda prickarna).

Skalor är också vanliga när det kommer till improvisation och improvisation är fundamentalt i blues. Den skala som visas ovan kan användas för blues i tonarten G, till exempel att improvisera med över en 12 bar blues. Eftersom detta är en introduktion hänvisas du till att använda samma slags skala under hela improvisationen. Det går också att i samband med ackordbyten förflytta sig till en ny skala.

Gitarrtyper

Även om det inte är ett måste kan en dobrogitarr användas för blues och särskilt i kombination med en slide uppstår det säregna ljudet á la Delta Blues. Gitarren på bilden är av märket Gretsch.

dobro gitarr detalj
Dobrogitarr.

När det gäller elgitarrer finns det inte heller där några måsten, men en gitarr som lämpar sig väl är Gibson ES-335. Ifråga om akustiskt är det stålsträngat som gäller generellt. Här är svårt att utnämna särskilda märken, men är du en fan av Eric Clapton är Martin & Co. en given kandidat.

Ett hett tips är att lyssna på mycket blues för att utvecklas och hitta stilen. För inspiration, se Tips på bluesmusik - utvalda album.

<< Stilar