Nu tändas tusen juleljus

"Nu tändas tusen juleljus" är en av de mest populära julsångerna i Sverige. Sången skrevs och tonsattes av Emmy Köhler på slutet av 1800-talet. Den presenteras här med tabs och noter för gitarr samt text med och utan ackord.

Nu tändas tusen juleljus - tab

Versionen nedan går i tonarten C och kan spelas med nylon- eller stålsträngad gitarr. På bilden visas en version med melodin enbart och utan noter, nedan finns även en version som inkluderar ett arrangemang med två stämmor presenterat med tabulatur och noter.

Nu tändas tusen juleljus tab
"Nu tändas tusen juleljus" i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Versioner av "Nu tändas tusen juleljus" där det ingår både noter och tabulatur kan öppnas i pdf-filer.

Nu tändas tusen juleljus (bara melodi) | Nu tändas tusen juleljus (enklare arrangemang)

Text med ackord

Nu (G)tändas (D)tusen (G)jul(C)e(G)ljus
på (C)jordens (D)mörka (G)rund.
Och tusen, (D)tusen (G)stråla (C)ock
på (D)himlens djupblå (G)grund. 

Och (G)över (D)stad och (G)land (C)i (D)kväll
går (C)julens (D)glada (G)bud.
Att född är (D)Herren (G)Jesus (C)Krist,
vår (D)Frälsare och (G)Gud. 

Du (G)stjärna (D)över (G)Bet(C)le(G)hem,
o, (C)låt ditt (D)milda (G)ljus
få lysa (D)in med (G)hopp och (C)frid
i (D)varje hem och (G)hus. 

I (G)varje (D)hjärta (G)armt (C)och (G)mörkt
sänd (C)du en (D)stråle (G)blid,
en stråle (D)av Guds (G)kärleks (C)ljus
i (D)signad jule(G)tid.

Text utan ackord

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund.
Och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund. 

Och över stad och land i kväll
går julens glada bud.
Att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud. 

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus. 

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.

<< Tabs