Freight Train

"Freight Train" är en känd sång komponerad för gitarr. Ibland presenteras den som en traditionell komposition, men den skrevs ursprungligen av Elizabeth Cotten i mycket ung ålder i början av 1900-talet. "Freight Train" presenteras här med tabs, noter och ljud för gitarr i två versioner.

Freight Train - tab

Versionen nedan går i tonarten C. Musikstycket är främst lämplig att spelas med stålsträngad gitarr. Versionen innefattar endast melodin och är en enkel introduktion av stycket. I den andra av pdf-filerna nedan finns även ett arrangemang som innefattar bastoner, vilka spelas med tummen eller tumplektrum.

Freight Train tab
"Freight Train" i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Versioner av "Freight Train" där det ingår både noter och tabulatur kan öppnas i pdf-filer.

Freight Train (bara melodi) | Freight Train (arrangemang)

Lyssna (2a version):

<< Tabs