Country (bass walk)

Country ( bass walk)

tab
©Gitarr.org

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

<< Tabs