Country (alternate bass note)

Country (alternate bass note)

tab
©Gitarr.org

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

<< Tabs