Ackordgrepp på de understa strängar

Här följer en genomgång att ett antal ackord som alla spelas på de tre nedersta strängarna (de kallas även triple-stops). Tanken är inte att du ska använda dessa i stället för andra variationer, men som ett komplement och särskilt i vissa situationer. Särskilda situationer kan vara när du har gitarren annorlunda stämd eller om du spelar melodier och intervaller på de nedre strängarna.

Snabba rytmiska passager

Följande ackord kan ge dig ytterligare idéer när du spelar gitarr. De kan till exempel användas i snabba rytmiska passager.

Mollackord

Dm/A

Dm/A ackorddiagram

Em/B

Dm/A ackorddiagram

F#m/C#

Dm/A ackorddiagram

Am/C

Am/C ackorddiagram

Bm/D

Bm/D ackorddiagram

C#m/E

C#m/E ackorddiagram

Durackord

F/A

F/A ackorddiagram

G/B

A/C# ackorddiagram

A/C#

A/C# ackorddiagram

C/G

C/G ackorddiagram

D/A

D/A ackorddiagram

E/B

E/B ackorddiagram

En känd låt som delvis använder ackord av detta slag är Weezers "Island in the Sun": Em/B - Am/C - D/A - G/B.

Förutom de mängder av möjligheter som finns att kombinera dessa ackord kan några av dem fungera extra väl i speciella stämningar, till exempel i Drop D kan en del av dessa ackord spelas där även de tre översta ingår och spelas med lösa strängar.

Del 6: fortsättningen följer >>