Guitar Fretboard Fluency - recension

Guitar Fretboard Fluency är för dig som vill bli bättre på solospel och kunna röra dig obehindrat över hela greppbrädan. Notera att recensionen gäller en bok med text på engelska.

Tämligen krävande bok som belönar den trägne

Guitar Fretboard Fluency bokomslagFundamental Changes är tillsammans med Hal Leonard de förlag som kommer ut med flest instruktörsböcker för gitarrister. Guitar Fretboard Fluency riktar sig till de som spelat ett tag och just denna bok kräver dessutom ganska mycket av sin ”läsare” ifråga om tålamod och motivation. Det är en bok med många likartade exempel där olika spelmönster ska innötas.

Man kunde utifrån titeln tänka sig ett möte med visuella illustrationer med tonerna på gitarrens greppbräda att ”plugga in”. Indirekt handlar det om detta genom olika mönster av toner, men också om att auditivt lära sig hur tonerna hänger samman.

Bokens syfte ”master the guitar fretboard” genomförs genom att gitarristen matas med spelmönster och det är främst i relation till skalor och arpeggion. Det är bara undantagsvis som noternas namn finns utskrivna.

Det finns förstås gott om möjligheter att öka sina spelfärdigheter via denna bok, men det krävs som sagt att vederbörande är rejält motiverad för det handlar mycket om att spela sig igenom många övningsexempel. Ofta är det minst lika mycket teknikövningar som inlärning av uppsättningen toner på greppbrädan. God teknik är å andra sidan en förutsättning för att kunna svepa fram fort och obehindrat över gitarrhalsen.

En något störande detalj hos böcker från Fundamental Changes gäller layouten. Innermarginalen är liten, vilket gör att det är svårt att se hela texten/tabulaturer utan att trycka ned boken vid bindningen, vilket låter sig illa kombineras med gitarrspelande.