Engelska gitarrtermer översatta till svenska

Det är ofta man stöter på engelska termer kopplat till gitarr. Det kan röra sig om delar på gitarren, träslag eller gitarrtekniker. Här finns ett antal termer samlade som översatts till svenska. Hör av dig via mejl om du undrar över någon annan engelsk gitarrterm som inte finns med.

Lista på termer i alfabetisk ordning

A

Action – (i gitarrsammanhang) stränghöjd
Amp (amplifier) – förstärkare

B

Bar chord – barréackord (även det engelska barré chord förekommer)
Block chord – blockackord
Bridge – stall
Bridge-pickup – den pickup som är placerad närmast stallet

C

Chord – ackord
Chord progression – ackordföljd

D

Double stop – två toner i form av två näraliggande strängar och på samma band spelas samtidigt.

F

Fingerboard – annat ord för fretboard, se nedan
Fingerring – anger till exempel fingergrepp för ett ackord
Flat picking – spelteknik med plektrum
Fret – band (på gitarrens greppbräda)
Fretboard – greppbräda

I

Inlays – inläggningar (på greppbrädan)
Inverted chord – ackordomvändning

N

Neck – (gitarr)hals
Neck-pickup – den pickup som är placerad närmast halsen
Nut – sadel

O

Open string – lös (eller öppen) sträng
Open tuning – öppen stämning

P

Pick – knäppa (på strängar), kan också referera till plektrum
Pickguard – plektrumskydd
Pickup – har funktionen av mikrofon som används för gitarrer
Power chord – powerackord eller kvintackord

R

Rosewood – rosenträ (vanligt träslag i gitarrer)

S

Scratching – du spelar på strängar som du samtidigt dämpar
Soundboard – toppen på gitarrkroppen
Spruce – gran (vanligt träslag i gitarrer)
Stompbox – effektpedal
Strap – axelrem
String gauge – strängtjocklek
Strum – att slå an flera strängar samtidigt (i plural strumming)
Sweep-picking – saknar svensk översättning, men är en spelteknik som involverar plektrum och där flera strängar, en i taget, spelas i en riktning (upp eller ner) efter varandra.

T

Tablature – tabulatur
Tailpiece – kan översättas till slutstycke och är placerad på kroppen med funktionen att hålla fast strängarna.
Triplet – triol
Tube amp – rörförstärkare
Tuner – stämapparat
Tuning pegs – stämskruvar

V

Vibrato arm – svängarm (även tremoloarm förekommer)
Whammy bar – svängarm

Engelska termer som cutaway, hammer-on, hammer-off, lick, palm-muting, riff och slide har inte tagits med på listan eftersom dem saknar vedertagna översättningar (det finns förklaringar av samtliga dessa termer på sidan, använd eventuellt sökrutan). Termer som i stort sett stavas likadant på engelska och svenska (guitar/gitarr etc.) har också utelämnats. Se även olika gitarrtyper.

annons