Engelska gitarrtermer översatta till svenska

Det är ofta man stöter på engelska termer kopplat till gitarr. Det kan röra sig om delar på gitarren, träslag eller gitarrtekniker. Här finns ett antal termer samlade som översatts till svenska. Hör av dig via mejl om du undrar över någon annan engelsk gitarrterm som inte finns med.

Lista på termer i alfabetisk ordning

A

action
(i gitarrsammanhang) stränghöjd.
amp (amplifier)
förstärkare.

B

bar chord
barréackord (även det engelska barré chord förekommer).
block chord
blockackord, det vill säga alla strängarna i ackordet spelas samtidigt och inte i sekvens som vid strumming eller vanligt fingerspel.
bracing
ribbning, vilket används som en del i konstruktionen inuti själva kroppen på en gitarr..
bridge
stall.
bridge-pickup
stallmick, den pickup som är placerad närmast stallet.

C

chord
ackord.
chord progression
ackordföljd.

D

double stop
två toner i form av två näraliggande strängar och på samma band spelas samtidigt.
down stroke
ett slag i nedåtriktning över strängarna.
drop tuning
alternativ stämning där den översta strängen är en kvint lägre än nästa sträng, till exempel Drop D där de två översta strängarna är stämda D-A.

F

fingerboard
annat ord för fretboard, se nedan.
fingerring
anger till exempel fingergrepp för ett ackord.
flat picking
spelteknik med plektrum.
fret
band (på gitarrens greppbräda).
fretboard
greppbräda.

G

ghost stroke (ghost note)
spökslag (spöknot).

I

inlays
inläggningar (på greppbrädan).
inverted chord
ackordomvändning.

K

knob
ratt (på en gitarr, pedaleffekt etc.).

N

neck
(gitarr)hals.
neck-pickup
halsmick, den pickup som är placerad närmast halsen.
nut
sadel.

O

open string
lös (eller öppen) sträng.
open tuning
öppen stämning.

P

pick
knäppa (på strängar); kan också referera till plektrum.
pickguard
plektrumskydd.
pickup
har funktionen av mikrofon som används för gitarrer.
power chord
powerackord eller kvintackord.

R

rosewood
rosenträ (vanligt träslag i gitarrer).

S

scratching
du spelar på strängar som du samtidigt dämpar.
soundboard
toppen på gitarrkroppen.
spruce
gran (vanligt träslag i gitarrer).
steel guitar
syftar till en gitarrteknik eller gitarrtyp.
stompbox
effektpedal.
strap
axelrem.
string gauge
strängtjocklek.
strum
att slå an flera strängar i ett slag nedåt eller uppåt (i plural strumming).
sweep-picking
saknar svensk översättning, men är en spelteknik som involverar plektrum och där flera strängar, en i taget, spelas i en riktning (upp eller ner) efter varandra.

T

tablature
tabulatur.
tailpiece
kan översättas till slutstycke och är placerad på kroppen med funktionen att hålla fast strängarna.
travis picking
fingerspelsteknik som involverar tummen på de två övre strängarna och fingrarna på de övriga i alternerade mönster.
triplet
triol.
tube amp
rörförstärkare.
tuner
stämapparat.
tuning pegs
stämskruvar.

U

upp stroke
ett slag i uppåtriktning över strängarna.

V / W

vibrato arm
svängarm (även tremoloarm förekommer).
whammy bar
svängarm.

Engelska termer som cutaway, hammer-on, hammer-off, lick, palm-muting, riff och slide har inte tagits med på listan eftersom dem saknar vedertagna översättningar (det finns förklaringar av samtliga dessa termer på sidan, använd eventuellt sökrutan). Termer som i stort sett stavas likadant på engelska och svenska (guitar/gitarr etc.) har också utelämnats. Se även olika gitarrtyper.