Övning 1 - tab

Övning 1 (MP3)

tab
©Gitarr.org

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

<< Tabs