Blinka lilla stjärna - tab

Blinka lilla stjärna (MP3)

tabulatur
©Gitarr.org

De streck som finns under varje siffra indikerar notvärde. Du läser av tabulaturen från vänster till höger och varje vågrätt streck representerar en sträng på gitarren. De första tonerna "0-0-3-3" ska därför spelas öppen sträng, fjärde strängen - öppen sträng, fjärde strängen - tredje bandet, femte strängen - tredje bandet, femte strängen. Och så vidare.

Lär dig att läsa tabulatur.

<< Tabs