Grundläggande spelteknik

I denna del av kursen ska vi lära oss vad högra respektive vänstra handen gör vid gitarrspel samt fingrarnas position och grepp.

Spelsätt och instruktioner

När du spelar gitarr använder du som mest alla fingrarna på båda händerna där en eller flera av den ena handens fingrar placeras över strängarna på olika positioner medan den andra spelar genom att slå an en eller flera strängar. Det finns dock många spelsätt och ett vanligt alternativ är att använda ett plektrum i stället för att spela med fingrarna.

Högra handen

Att spela gitarr består av en harmoni hos två händer i rörelse. Din högra hand använder du för att slå strängarna med (notera att det även finns gitarrer för vänsterhänta och då gäller det omvända). De finns tre huvudsakliga metoder:

1. Du spelar med insidan av fingertopparna samt tummens insida.
2. Du spelar med nageln (huvudsakligen pekfingrets då du spelar ackord).
3. Du använder ett plektrum (se bild 1).

gitarr och plektrum
Bild 1. Rekommenderat grepp med plektrum.

Inget är rätt eller fel. Det beror på vad du själv föredrar och vilken effekt du vill uppnå. Därför föreslås att du provar samtliga spelsätt och varierar mycket i början. (Vi kommer senare gå in på när vissa tekniker fungerar särskilt bra ihop med en av dessa metoder.)

Det går att använda både nedåtslag och uppåtslag. Genom att variera nedåt- och uppåtslag över flera strängar kan du åstadkomma komplex rytmik. Ibland föredras dock enbart nedåtslag för ett mer aggressivt och intensivt uttryck.

Många använder tummen i stor utsräckning. Det är inte fel, men tänk på att det är svårt att åstadkomma snabba sekvenser på samma sträng och därför kan det vara en fördel att använda fingrarna på de tre understa strängarna med möjligheten att alternera (dvs. mellan pek- och långfinger exempelvis).

Vänstra handen

Det är framför allt fem saker du ska tänka på när det gäller din vänstra hand.

1. Pressa inte ned strängarna för hårt.
2. Håll fingrarna precis intill bandstavarna (se bild 2), vilket ger renare klang.
3. Håll runt gitarrhalsen med ett grepp så att du inte nuddar gitarren med något annat av din hand än tummen och fingrarna (det kan finnas mer än ett rätt grepp).
4. Tryck ned strängarna med fingertopparna, vilket resulterar i en liten kontaktyta och du undviker att näraliggande strängar vidrörs.
5. Försök undvik att nudda näraliggande strängar, vilket lättare uppnås om du har handen i en rak vinkel mot greppbrädan och trycker ner strängarna enbart med fingertopparna, så långt det är möjligt.

fingrar nära bandstavar
Bild 2. Fingrarna intill bandstavarna.

Det var allt vad som gäller spelteknik för tillfället, i lektioner längre fram kommer specifika tekniker som hammer on samt pull off behandlas.

Nedan kan du klicka dig vidare till nästa del där det är dags att börja prova spela några vanliga ackord.