Kromatiska övergångar mellan ackord

Det finns många sätt att göra ackordsekvenser lite mer musikaliskt intressanta. Ett sätt som ska tas upp här är att använda kromatiska övergångar mellan ackord.

Teori och spelexempel

Om ordet kromatisk är en ny term för dig är detta något som talar om att vi förflyttar oss med ett halvt tonsteg åt gången. Till exempel: C – Ciss – D och så vidare. Genom att få in ciss mellan ett C och ett D-ackord, exempelvis, uppstår en mjukare övergång och dessutom får vi en musikalisk effekt på köpet.

Om du vet var du hittar tonerna på gitarrens greppbräda är resten enkelt, men för att illustrera det hela följer ett par spelexempel (ackordbeteckningar kommer användas, om du är osäker på hur ackorden spelas se ackordtabellen).

Förflyttning från Am till C

tab 1

Med hjälp av att lägga till en extra ton – B i det här fallet - mellan ackorden uppstår en fin övergång. Som du kan avläsa av tabulaturen spelar vi också med alternerade slag, detta är inget du måste göra utan om du tycker det är enklare att spela Am- och C-ackorden rakt upp och ned så att säga går det bra.

Förflyttning från C till D

tab 2

Denna gång infogar vi ett ciss (C#) mellan C- och D-ackorden.

Förflyttning från Em till C

tab 3

Här tar vi vägen via en A-ton på den öppna A-strängen mellan Em och C. A ligger inte direkt mellan C och E, men finns ändå på vägen från C till E. Du börjar nog förstå principen vid det här laget och för att praktisera detta i en lite längre sekvens följer en tabulatur med fler ackord involverade, fast som bygger på föregående figur.

tab 4

Vi har här ett lite mer komplex spelexempel och som du kanske har märkt använder vi inte helt konsekvent metoden att fylla i med kromatiska toner. Mellan C och D används i stället för C# tonen B följt av A. Varför då? Jo, dels är musik är ingen mekanisk process, dels ingår inte C# i samma skala som de andra ackorden.

Kromatisk turnaround

En kromatisk sekvens är också vanligt i form av turnarounds. Spelar du till exempel 12 Bar Blues i A där du använder dig av barréackorden A, D och E kan ackorden D, D# och E fungera som turnaround.

Detta är tänkt som en introduktion i ett spelsätt du kan använda för att inbringa nya moment i ditt gitarrspel, särskilt då du spelar ackord – även i anslutning till fingerspel kan detta givetvis användas. Förutom de figurer som visats i denna artikel finns många fler, det är som sagt bara att infoga en kromatisk ton i övergången mellan två ackord. Här hittar du en översikt över tonernas placering på en gitarr.

I nästa del ska vi lära oss spela barréackord, som inte alls behöver vara så svårt som många tror.