Inspelningsprogram för musik

Är du ute efter ett professionellt program som du kan använda till att spela in musik och sedan redigera ljudet följer några förslag på de mest använda produkterna. Med dessa program får du en fullständig bas för din musikproduktion och du kan även öppna mjukvaruinstrument (VST-instrument) i dessa. I slutet av artikeln finns en lista på termer som är bra att känna till i sammanhanget.

Program för musikproduktion

Här följer en översikt över program som du kan använda för avancerad musikproduktion. Allt från att spela in ljud från olika instrument till att redigera.

cubase screenshot
Inspelning pågår.

Pro Tools

Tillverkare: Avid
Senaste version: Pro Tools 11
Cirkapris: 6000 kronor
Operativsystem: Mac och Windows
Systemkrav: Minst 4GB RAM
Filformat: rsn, rps,.record, reason

Logic Pro

Tillverkare: Apple
Senaste version: Logic Pro X
Pris: 1500 kronor
Operativsystem: Mac
Systemkrav: Minst 4GB RAM
Filformat: AIFF, WAVE, CAF
Annan information: Det finns en billigare lightversion i form av Logic Express.

Cubase

Tillverkare: Steinberg
Senaste version: Cubase 7.5
Cirkapris: 5000 kronor
Operativsystem: Mac och Windows
Systemkrav: Minst 2GB RAM
Filformat: MIDI, WAV, MP3
Annan information: Det finns en billigare lightversion i form av Cubase LE.

Sonar Producer

Tillverkare: Cakewalk
Senaste version: Sonar X3 Producer
Cirkapris: 4000 kronor
Operativsystem: Windows
Systemkrav: Minst 2GB RAM
Filformat: mid, tpl, omf

Reason

Tillverkare: Propellerhead
Senaste version: Reason 9.5
Cirkapris: 3500 kronor
Operativsystem: Mac och Windows
Systemkrav: Minst 4GB RAM

Audacity (gratisprogram)

Tillverkare: Dominic Mazzoni och Roger Dannenberg m.fl.
Cirkapris: 0 kronor
Operativsystem: Mac och Windows
Systemkrav: Minst 4GB RAM
Filformat: WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3, Ogg Vorbis
Annan information: Programmet är inte specifikt gjort för musikproduktion, men kan användas för dig som inte ställer alltför höga krav. Kan till exempel användas för att spela in från YouTube eller annat strömmande ljud som spelas upp i datorn.

Denna artikel skrevs ursprungligen i början av 2014 och uppdaterades 2017. Uppgifter om senaste versioner med mera kan eventuellt hunnit bli felaktiga. Förutom nämnda program och presenterade priser finns det ofta billigare versioner av respektive program med mindre funktioner tillgängliga. Mer allmän läsning i ämnet finns i artikeln Spela in musik.

Termer att känna till
DAW
Förkortning för (Digital Audio Workstation) och ibland refereras det till DAW när det gäller denna typ av mjukvara.
Sequencer
Kan betyda flera saker, men används ibland om program som kan ta emot och spela upp ljud.
VST
Förkortning för Virtual Studio Technology och är en teknik med vilken du kan använda virtuella instrument, effekter och andra slags ”pluggar” (se nästa term). Man brukar skilja på VST och stand alone, där det förra kräver ett klientprogram och det senare fungerar på egen hand.
Plugg
Försvenskning av engelskans plugin och är en benämning på instrument, effekter och dylikt som kan användas tillsammans med program vid digital musikproduktion.
.wav
försvenskning av engelskans plugin och är en benämning på instrument, effekter och dylikt som kan användas tillsammans med program vid digital musikproduktion.
.mp3
Ett ljudformat som komprimerar ljudet för att minska filstorleken.