Källförtäckning

En del av innehållet på denna sida står i tacksamhetsskuld till diverse böcker och videor. Några av de viktigaste källorna finns redovisade nedan.

Böcker

Blues Guitar Rules - Peter Fisher

Rock Guitar Secrets - Peter Fisher

Chords for Jazz Guitar - Charlton Johnson

Media

Learn & Master Fingerstyle Guitar (DVD) - Steve Krenz

Internetsidor

Premierguitar - https://www.premierguitar.com/

Acousticguitar - http://acousticguitar.com/

Detta är endast ett urval av källor som gällt vid faktainsamlingen. Stora delar av innehållet är tillkommet på självständig väg och kan inte hittas i läroböcker eller dylikt.