Källförtäckning

En del av innehållet på denna sida står i tacksamhetsskuld till diverse böcker, videor och Internetsidor. Några av de viktigaste källorna finns redovisade nedan.

Böcker

Blues Guitar Rules - Peter Fisher

Rock Guitar Secrets - Peter Fisher

Masters of Rhythm Guitar - Joachim Vogel

Chords for Jazz Guitar - Charlton Johnson

Play It Loud: An Epic History of the Style, Sound, and Revolution of the Electric Guitar - Brad Tolinski & Alan Di Perna

Media

Learn & Master Fingerstyle Guitar (DVD) - Steve Krenz

Learn to Play Flamenco Guitar (DVD) - Aaron Gilmartin

Internetsidor

Premier Guitar - www.premierguitar.com

Acoustic Guitar - www.acousticguitar.com

Guitar Chord - www.guitar-chord.org

Jazz Guitar - www.jazzguitar.be

Gibson (blog) - www.gibson.com

Detta är endast ett urval av källor som gällt vid faktainsamlingen. Stora delar av innehållet är tillkommet på självständig väg alternativt via muntliga källor och kan inte hittas i läroböcker eller på andra Internetsidor.