Basgitarr

Basgitarren är oftast en elektrisk bas, elbas, men det finns även akustiska basgitarrer. Vad som skiljer sig från en vanlig gitarr är primärt att det ofta är fyra strängar (det finns dock fem- och ibland även sexsträngade basgitarrer), i stället för sex och att tonomfånget befinner sig lägre än gitarrens. Om basen har fyra strängar är standardstämningen E-A-D-G (notera att detta är samma som de fyra översta på en vanlig gitarr).

Att spela bas

Basgitarren är inte ett soloinstrument i samma utsträckning som gitarren, men ett typiskt inslag i en banduppsättning inom många musikstilar. Basistens främsta uppgift är att accentuera bastonerna i en låt – även om basspelet inte alltid kan urskiljas är det en väsentlig ingrediens i en låt.

Spelteknik

basgitarrEn bas har längre hals samt tjockare strängar än gitarrens, vilket medför att det krävs mer styrka. Det kan också kännas smärtsamt i fingrarna till en början, men precis som med gitarr är detta något som fingertopparna vänjer sig vid efter ett tag.

Om du spelat gitarr tidigare har du en stor fördel om du vill lära dig spela bas. Du har förmodligen utvecklat en handstyrka och du har förståelse för hur tonerna är ordnade på ett stränginstrument. Dessutom använder även basister tekniker som hammer-on, vilket du eventuellt lärt dig. Det är dock viktigt att inte underskatta skillnaderna mellan dessa instrument.

Det går att spela bas med fingrarna eller med ett plektrum. En del föredrar plektrum för att ett högre ljud, men en skicklig basist klarar att spela lika högt utan plektrum. En del förordar också plektrum på grund av att det möjliggör ett högre tempo, men genom att använda olika fingrar på flera strängar går det att uppnå högre tempo.

Ackord

Om det är vanligt med ackord på en gitarr är det betydligt ovanligare på en basgitarr. Det innebär dock inte att ackord är irrelevanta för en basist, men de har inte längre funktionen av en samklang, vilket kommer sig av att basisten oftast spelar en ton i taget. Däremot är tonerna som basisten spelar ofta samma som ingår i det ackord gitarristen spelar.

Eftersom en basist tenderar att spela en ton i taget finns det inget som hindrar att två av tonerna som utgör ackordet kan finnas på samma sträng. Dessutom underlättar det förstås en hel del om basgitarren har fyra strängar. Viktigare än att memorera specifika ackordpositioner är att lära sig vilka toner som ingår i ett ackord och var du hittar dessa ...

Tonerna

En bas med fyra strängar stäms E-A-D-G från översta till understa strängen. På bilden nedan kan du se var tonerna hittas band för band (mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare).

toner på basgitarr
Tonernas position på en basgitarr.

Tillverkare

Några av de mest kända tillverkarna till basgitarrer är Fender, Godin, Ibanez, Music Man, Peavey, Schetcter, Warwick och Washburn.

Resurser på nätet

Gitarr.org fokuserar inte främst på basgitarr, men vill du lära dig mer är här några utvalda länkar:

Övningar för bas – övergripande övningar som bland annat inbegriper fingerspel, skalor och basgångar.
Studybass.com – en engelskspråkig sida som rekommenderas rent allmänt där du kan hitta mycket nyttigt från nybörjare till avancerad.