Gm7 ackord

Gm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen från en skala lagts till Gm.

Gm7

 

Gm7 ackorddiagram

(capo 3)

Gm7 ackorddiagram med capo

Alla moll7-ackord:
Cm7Dm7Em7Fm7Gm7Am7Bm7

Hur ackordet spelas

Alla sex strängar ska spelas och därför består ackordet av sex toner: G, D, F, Bb, D och G. Tillvägagångssättet när du spelar detta ackord är att pressa ned samtliga sex strängar strängar på första bandet med ett finger och sedan placera ett ytterligare finger på tredje bandet.

Eftersom det inte finns något Gm-ackord i öppen position som kan spelas på på de första bandet utan att det blir ett alltför otympligt grepp visas ett barréackord och en variant med capo.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (3e bandet) och ringfinger (2a bandet).

Förslag på ackordföljder med Gm7-ackordet:

1. Gm7 C7 Dm7 Gm7
2. Gm7 C F Gm7
3. Dm7 Am7 Gm7