Dmaj7 ackord

Dmaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas DM7.

Dmaj7


Dmaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7Dmaj7Emaj7Fmaj7Gmaj7Amaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Dmaj7-ackordet spelas i öppen position. De två översta strängarna (markerade med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fyra toner: D (öppen sträng), A, C# och F#.

Om du skulle råka spela på den näst översta strängen skulle du addera en ytterligare A-ton, vilket innebär att basnoten inte längre är grundtonen (D) och i så fall spelar du ackordet Dmaj7/A. Var dock noga med att inte spela på den översta bassträngen då detta skulle addera en E-ton till ackordet.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Dmaj7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

Det finns två olika fingergrepp som rekommenderas för detta ackord:
1. Pekfinger (2a bandet, 4e strängen), långfinger (2a bandet, 5e strängen) och ringfinger (2a bandet, 6e strängen).
2. Ett finger läggs över samtliga tre strängar, förslagsvis pekfingret.

Förslag på ackordföljder med Dmaj7-ackordet:

1. D Dmaj7 G Gmaj7
2. Dmaj7 Bm7 Amaj7
3. G7 F#m7 Dmaj7
4. Bm Dmaj7 G