Cmaj7 ackord

Cmaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas CM7.

Cmaj7


Cmaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7Dmaj7Emaj7Fmaj7Gmaj7Amaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Cmaj7-ackordet spelas i öppen position. Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: C, E, G (öppen sträng), B (öppen sträng) och E (öppen sträng).

Om du skulle råka spela alla sex strängarna skulle du addera en ytterligare E-ton, vilket innebär att basnoten inte längre är grundtonen (C). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet Cmaj7/E.

Vid sidan av detta ackordgrepp i öppen position finns det ytterligare sätt att spela ett Cmaj7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Skillnaden mellan Cmaj7 och C7 är att fjärde tonen som ingår är B i stället för Bb.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är långfinger (2a bandet) och ringfinger (3e bandet).

Förslag på ackordföljder med Cmaj7-ackordet:

1. Cmaj7 Gmaj7 Am7
2. Dm7 G7 Cmaj7