C# (Ciss) / Db (Dess) ackord

Ackordsymbolen C# används ofta för Ciss-ackordet. Detta ackord är mindre vanligt att spela i öppen position (dvs. ej som barréackord) och därför visas även diagram med capo. Du kan även lära dig Ciss-moll ackordet. Notera att ackorden C# och C#m i praktiken är samma som Db respektive Dbm.

C# / Db

 

Ciss ackorddiagram

(capo 1)

Ciss ackorddiagram capo 1

Alla durackord:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur C#-ackordet kan spelas. Sträng markerad med X ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: C#, F, G#, C# och F. Eftersom detta grepp är svårt föredrar många att använda en capo i stället (t.ex. på första bandet tillsammans med C-grepp).

Rekommenderat fingergrepp

Greppet till ackordet tar du genom att lägga pekfingret över de tre understa strängarna på första bandet och sedan används övriga tre fingar. Har du svårt att nå till det fjärde bandet går det att utelämna denna ton eftersom ciss-tonen spelas ändå. Det blir inte fullständigt korrekt eftersom bastonen ändras och ackordbeteckningen blir i stället C#/F.

Förslag på ackordföljder:

1. G# C# A# D# / Ab Db Bb Eb

C#m / Dbm


C#m ackorddiagram

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackorden spelas

Man går bet på att hitta ett enkelt sätt att spela C#m i öppen position. Det rekommenderas att du spelar med barrégreppet (se barréackord), men vill du ändå spela som öppet ackord är bilden ovan en möjlighet. De översta tre strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av tre toner: C#, E, G#.

Rekommenderat fingergrepp

Börja med pekfingret på fjärde bandet, lägg till lång- och ringfinger på femte respektive sjätte bandet.

Notera att ackorden C# och Db respektive C#m och Dbm har samma grepp.