Bm7 ackord

Bm7 tillhör gruppen mollackord och siffran sju i ackordnamnet avser att den sjunde tonen i skalan lagts till Bm. På bilden visas hur Bm7-ackordet spelas i öppen position.

Bm7

Bm7 ackorddiagram

Alla moll7-ackord:
Cm7Dm7Em7Fm7Gm7Am7Bm7

Hur ackordet spelas

Översta strängen (markerad med X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: B, D (öppen sträng), A, G (öppen sträng) och F#.

Vid sidan av dessa grepp i öppna positioner finns det ytterligare sätt att spela ett Bm7-ackord på gitarren. Du kan exempelvis spela det som barréackord.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (2a bandet, 2a strängen), långfinger (2a bandet, 4e strängen) och ringfinger (2 bandet, 6e strängen).

Förslag på ackordföljder med Bm7-ackordet:

1. Bm7 E7 Amaj7
2. Bm7 Dmaj7 Amaj7