Amaj7 ackord

Amaj7 tillhör gruppen durackord ("maj" är förkortning för "major" som betyder dur på svenska). Sjuan betyder att den sjunde tonen i skalan lagts till det vanliga durackordet. Detta ackord kan även skrivas AM7.

Amaj7


Amaj7 ackorddiagram

Alla maj7-ackord:
Cmaj7Dmaj7Emaj7Fmaj7Gmaj7Amaj7Bmaj7

Hur ackordet spelas

På bilden kan du se hur Amaj7-ackordet spelas i öppen position. Den översta strängen (markerad med ett X) ska inte spelas. Ackordet består därför av fem toner: A (öppen sträng), E, G#, C# och E (öppen sträng).

Om du skulle råka spela alla sex strängarna skulle du addera en ytterligare E-ton. Det är ingen katastrof, men rekommenderas inte eftersom basnoten inte längre är grundtonen (A). Om du inkluderar den översta strängen spelar du ackordet Amaj7/E.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (1a bandet), långfinger (2a bandet, 3e strängen) och ringfinger (2a bandet, 2a strängen).

Förslag på ackordföljder med Amaj7-ackordet:

1. Bm7 E7 Amaj7
2. E Amaj7 B6 E